Bildinställningar

Optimala bildinställningar för din TV. Inställningarna kan göras utan mätutrustning.

LG OLED

B8, C8, B9, C9, CX, GX, B1, C1, G1, C2, G2, B3, C3 och G3

Inställningarna nedan gäller för LG OLED TV-apparater årsmodell 2018-2023, (B8, C8, B9, C9, CX, GX, B1, C1, G1, C2, G2, B3, C3 och G3).

Globala inställningar

 • Aspect Ratio. 16:9 –  Just Scan: On
 • Energy Saving. Off
 • Eye Comfort Mode. Off
 • HDMI Deep Colour. On
 • Eco Mode. Off
 • AI Picture Pro. Off
 • AI Brightness Control. Off
 • Auto Genre Selection. Off
 • Reduce Blue Light. Off

Eftersom pixlarna på en OLED har en väldigt kort responstid upplever vissa användare bilden som ryckig jämfört med en Plasma eller LED/LCD-TV. Då kan TruMotion vara en användbar funktion, TruMotion använder sig av interpolering för att skapa extra bildrutor mellan de bildrutor som finns i källmaterialet. En lämplig inställning kan vara: de-judder  2, de-blur 5.

Samsung QLED

Q60, Q80, Q90, Q800, Q900

Inställningarna nedan är riktlinjer för Samsungs QLED TV-apparater.

Globala inställningar

 • Picture mode. Movie/Filmmaker mode
 • Energy Saving. Off
 • Sharpness. 0
 • Colour tone. 25
 • Gamma 1886 (för kvällstid, Gamma 2.2 för dagtid)
 • BT1886. o
 • Shadow details. 0
 • Contrast enhancer. Off
 • Local dimming. Standard

Justera ljusstyrka efter smak och omgivningsljus. Ett ljust rum kräver högre ljusstyrka, gärna i kombination med Gamma 2.2.