Inställningar

Även om en riktig kalibrering av din TV krävs för att säkerställa en korrekt bild är det viktigt att ställa in sin TVs grundinställningar korrekt. Nedan finns tips och förslag på inställningar som är lämpliga att titta närmare på för att få en så bra bild som möjligt.

Inställningarna är gäller för LG OLED TV-apparater årsmodell 2018-2023, (B8, C8, B9, C9, CX, GX, B1, C1, G1, C2, G2, B3, C3 och G3).

Globala inställningar

 • Aspect Ratio. 16:9 –  Just Scan: On
 • Energy Saving. Off
 • Eye Comfort Mode. Off
 • HDMI Deep Colour. On
 • Eco Mode. Off
 • AI Picture Pro. Off
 • AI Brightness Control. Off
 • Auto Genre Selection. Off
 • Reduce Blue Light. Off

Eftersom pixlarna på en OLED har en väldigt kort responstid upplever vissa användare bilden som ryckig jämfört med en Plasma eller LED/LCD-TV. Då kan TruMotion vara en användbar funktion, TruMotion använder sig av interpolering för att skapa extra bildrutor mellan de bildrutor som finns i källmaterialet. En lämplig inställning kan vara: de-judder  2, de-blur 5.

SDR

LG OLED 2018-2020

Rekommenderade inställningar för SD (standard definition) och HD (high definition) material för B8, C8, E8, B9, C9, E9, BX, CX, GX.

Bildinställningar (Expert Controls och Picture Options)

 • OLED Light. 28 – 36+ (beror på hur ljust rummet är)
 • Sharpness – 0
 • Dynamic Contrast. Off
 • Super Resolution. Off
 • Peak Brightness. Off
 • Noise Reduction. Off
 • MPEG Noise Reduction. Off
 • Smooth Gradiation. Off
 • Real Cinema. On
 • Motion Eye Care. Off
 • TruMotion. Off (Se ovan)
 • White Balance – Warm 2 (2018-2020)
 • Gamma – 2.2 för ljust rum, 2.4 för mörkt rum.

HDR

LG OLED 2018-2020

Rekommenderade inställningar för HDR material (HDR10 och Dolby vision). HDR använder absoluta värden för ljusstyrka och därför ska man aldrig ändra OLED Light eller Contrast från 100 då detta försämrar bilden. Gäller för B8, C8, E8, B9, C9, E9, BX, CX, GX.

Bildinställningar (Expert Controls och Picture Options)

 • OLED Light. 100
 • Contrast. 100
 • Brightness. 50
 • Sharpness – 0
 • Dynamic Contrast. Off
 • Dynamic Tone Mapping. Off
 • Super Resolution. Off
 • Peak Brightness. High (sänk detta om bilden upplevs för ljusstark)
 • Noise Reduction. Off
 • MPEG Noise Reduction. Off
 • Smooth Gradiation. Off
 • Real Cinema. On
 • Motion Eye Care. Off
 • TruMotion. Off (Se ovan)
 • White Balance – Warm 2

SDR

LG OLED 2021-

Rekommenderade inställningar för SD (standard definition) och HD (high definition) material för A1, B1, C1, G1, B2, C2, G2, B3, C3 och G3.

Bildinställningar (Advanced Settings och General)

 • OLED Pixel Brightness. 28 – 36+ (beror på hur ljust rummet är)
 • Sharpness – 0
 • Auto Dynamic Contrast. Off
 • Super Resolution. Off
 • Peak Brightness. Off
 • Noise Reduction. Off
 • MPEG Noise Reduction. Off
 • Smooth Gradiation. Off
 • Cinema Screen. On
 • Black Level. Low
 • Motion Eye Care. Off
 • TruMotion. Off (Se ovan)
 • White Balance – Warm 50
 • Gamma – 2.2 för ljust rum, 2.4 för mörkt rum.

HDR

LG OLED 2021-

Rekommenderade inställningar för HDR material (HDR10 och Dolby vision). HDR använder absoluta värden för ljusstyrka och därför ska man aldrig ändra OLED Light eller Contrast från 100 då detta försämrar bilden. Gäller för A1, B1, C1, G1, B2, C2, G2, B3, C3 och G3.

Bildinställningar (Advanced Settings och General)

 • OLED Pixel Light. 100
 • Contrast. 100
 • Brightness. 50
 • Sharpness. 0
 • Dynamic Contrast. Off
 • Dynamic Tone Mapping. Off
 • Super Resolution. Off
 • Peak Brightness. High (sänk detta om bilden upplevs för ljusstark)
 • Noise Reduction. Off
 • MPEG Noise Reduction. Off
 • Smooth Gradiation. Off
 • Real Cinema. On
 • Motion Eye Care. Off
 • TruMotion. Off (Se ovan)
 • White Balance – Warm 50