Vad är kalibrering?

Kalibrering är processen att justera färg, ljusstyrka, kontrast och andra inställningar på en bildskärmsenhet, som en datormonitor eller TV, för att säkerställa att den återger färger och bilder korrekt. Målet med kalibreringen är att se till att det du ser på din skärm överensstämmer med färgerna och ljusstyrkan i den ursprungliga bilden eller videon så nära som möjligt.

Kalibrering är viktigt eftersom olika bildskärmsenheter kan visa samma bild på olika sätt, beroende på faktorer som tillverkningsprocess, ålder och inställningar. Till exempel kan en monitor som har använts under många år visa färger annorlunda än en helt ny monitor. På samma sätt kan två olika skärmar från samma tillverkare ha något olika färgnoggrannhet.

För att kalibrera en TV används vanligtvis ett specialiserat verktyg som kallas en colorimeter tillsammans med en spektrofotometer. Verktygen mäter de färger och ljusstyrkenivåer som skärmen producerar och skapar en profil som kan användas för att justera skärminställningarna. Kalibreringsprogramvara, ofta tillhandahållen av colorimeter-tillverkaren, används för att göra nödvändiga justeringar av skärminställningarna baserat på profilen.

Det finns flera fördelar med att kalibrera din skärm. Först säkerställer det att färgerna du ser på skärmen är korrekta, vilket är särskilt viktigt för uppgifter som fotoredigering eller grafisk design. För det andra kan det förbättra färgens konsistens över flera skärmar, vilket är viktigt om du arbetar med ett projekt som kommer att visas på olika enheter. Slutligen kan kalibrerade skärmar minska ögontrötthet och belastning, eftersom ljusstyrka och kontrastnivåer är optimerade för den specifika visningsmiljön.