Vad är kalibrering?

Kalibrering är processen att justera färg, ljusstyrka, kontrast och andra inställningar på en bildskärmsenhet, som en datormonitor eller TV, för att säkerställa att den återger färger och bilder korrekt. Målet med kalibreringen är att se till att det du ser på din skärm överensstämmer med färgerna och ljusstyrkan i den ursprungliga bilden eller videon så nära som möjligt.

Kalibrering är viktigt eftersom olika bildskärmsenheter kan visa samma bild på olika sätt, beroende på faktorer som tillverkningsprocess, ålder och inställningar. Till exempel kan en monitor som har använts under många år visa färger annorlunda än en helt ny monitor. På samma sätt kan två olika skärmar från samma tillverkare ha något olika färgnoggrannhet.

För att kalibrera en TV används vanligtvis ett specialiserat verktyg som kallas en colorimeter tillsammans med en spektrofotometer. Verktygen mäter de färger och ljusstyrkenivåer som skärmen producerar och skapar en profil som kan användas för att justera skärminställningarna. Kalibreringsprogramvara, ofta tillhandahållen av colorimeter-tillverkaren, används för att göra nödvändiga justeringar av skärminställningarna baserat på profilen.

Det finns flera fördelar med att kalibrera din skärm. Först säkerställer det att färgerna du ser på skärmen är korrekta, vilket är särskilt viktigt för uppgifter som fotoredigering eller grafisk design. För det andra kan det förbättra färgens konsistens över flera skärmar, vilket är viktigt om du arbetar med ett projekt som kommer att visas på olika enheter. Slutligen kan kalibrerade skärmar minska ögontrötthet och belastning, eftersom ljusstyrka och kontrastnivåer är optimerade för den specifika visningsmiljön.

Vad är gamma?

Förenklat kan gamma beskrivas som den kurva som styr hur snabbt bilden kommer ur svart. Bildstandarderna specificerar vilken gammakurva som skall användas. Men många har inte sina TV-apparater i ett kolsvart rum vilket kan göra att det i vissa fall kan vara lämpligt att göra avsteg från standarden och låta bilden komma ur svart lite snabbare vilket gör det lättare att urskilja mörka detaljer när det finns omgivningsljus i rummet.

Datorskärmar kalibreras normalt sett till Gamma 2.2, TV-apparater till 2.2 – 2.4 beroende på bildläge och hur mycket omgivningsljus som finns i rummet. Det kan vara praktiskt att ha olika gamma kurvor laddade i olika bildlägen så är det enkelt att växla mellan beroende på vilken tid på dygnet man tittar på TV. Äldre källmaterial kan se överdrivet mörkt ut på en OLED kalibrerad till 2.4, då kan 2.2-2.3 vara mer lämpligt.

Gamma chart

Gamma kurvor, bildkälla: https://www.benq.eu/en-eu/knowledge-center/knowledge/gamma-monitor.html

Vad är vitbalans?

Standarden för vitt brukar kallas för D65, 6504 K och är den gemensnittliga temperaturen för dagsljus i västra och norra Europa. Det är viktigt att ha en korrekt vitbalans då detta lägger grunden för att resten av bilden och färgerna. Gråskalan som är vitt mellan 0 – 100% vitt kan ses som målarduken som bilden målas på. Om duken inte är slät och fin påverkar det slutresultatet.

Moderna skärmar och projektorer kan i vissa fall ha behov av en alternativ vitpunkt då de är byggda för att kunna täcka en större färgyta. Sony har hanterat detta genom att ta fram egen vitpunkt som kallas Judd-Voss som används för de studio och broadcast monitorer som de säljer. Konsumentprodukterna kalibreras i fabrik mot ännu en annan vitpunkt, som ni förstår är det en snårig djungel.

Vitbalans

Bild som visar färgtemperatur, bildkälla: https://expertphotography.com/4-steps-to-understanding-white-balance/

Vad är 3D LUT?

3D LUT är en benämning på en avancerad typ av profilering / kalibrering av en bildvisare. Genom att mäta upp tusentals färger och nyanser går det att bygga en profil över hur en bildvisare fungerar och dess egenheter och egenskaper. Profileringen sker med bildvisaren i grundläge (native gamut) dvs med så lite bildbehandling som möjligt aktivt. Baserat på mätdata byggs sedan en Look up Table (LUT) kub som kompenserar bildsignalen innan den visas.

Historiskt sett har den här typen av avancerad bildberarbetning krävt externa, dyra LUT-boxar (eeColor, Lumagen, MadVR etc) som kopplas in mellan bildkällan och bildvisaren. Därför är detta något som främst nyttjats av produktionsbolag, studios och väldigt kräsna entusiaster. LG har sedan 2018 erbjudit möjligheten att ladda in en 3D LUT i sina TV-apparater vilket har öppnat möjligheterna för väldigt exakt kalibrering.

3D LUT

LG CX 77″ profilerad av ColourSpace från Light Illusion. 3D LUT kub byggd för Rec709.

Vad är färgrymd?

Färgrymden CIE 1931 är en modell som beskriver kopplingen mellan våglängder i det synliga elektromagnetiska spektrumet och människans färgseende. SDR och HD material har normalt sett en mindre färgrymd än HDR10 och Dolby Vision källmaterial. Om bildvisaren är inställd på fel färgrymd leder det till övermättade färger och en bild som avviker från ursprungsmaterialet. Vissa färger kallas ofta för minnesfärger och avvikelser brukar vi märka direkt. Därför är det viktigt att ställa in färgerna korrekt i samband med en kalibrering.

CIE 1931 Färgrymd

By Paulschou at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24903791

Vad är Filmmaker mode?

Filmmaker mode är ett initiativ från många stora tillverkare och filmstudios och syftet är att med en knapptryckning göra det enkelt att visa bilden så nära regissörens intention som möjligt. Det är ett jättebra sätt att på med minimal insats visa bilden så som den var tänkt att se ut. Funktioner som rörelseutjämning, dynamisk kontrast etc stängs av och oftast väljs även en mer korrekt färgtemperatur.

Filmmaker mode är dock inte ett kalibrerat läge i den bemärkelsen att panelens egenskaper och egenheter justeras för att visa bilden så nära standard som möjligt.

För att läsa mer om Filmmaker mode klicka här

Vad är Calman kalibrering?

Calman är en programvara från Portrait Displays som används för att kalibrera skärmar, TV-apparater och projektorer. Calman har en funktion som heter Autocal som används för att automatiskt kalibrera bildvisare som har stöd för den funktionen.

Autocal är en stängd process som gör det svårt att anpassa slutresultatet och dessvärre är det inte möjligt att säkerhetskopiera en genomförd kalibrering för att enkelt kunna återställa den vid behov.

De flesta TV-apparater (framförallt OLED paneler) behöver 100-200h för att stabiliseras när de är nya vilket gör att vi inte rekommenderar att välja till en kalibrering när TVn är ny direkt från kartongen.

På bildkalibrering.se brukar vi rekommendera att låta TVn användas några veckor innan kalibrering och nyttjar ColourSpace som Light Illusion som har en överlägsen 3D LUT motor och även möjligheten att återställa tidigare kalibreringar om TVn mot förmodan skulle bli fabriksåterställd.

Vi kan givetvis erbjuda kalibreringar via Calman också om så önskas.